Kwaliteitsstatuut Bravis PAAZ

Het Bravis heeft een kwaliteitsstatuut voor de Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis, kortweg PAAZ, opgesteld. Dit kwaliteitsstatuut is tot stand gekomen na afstemming met de Cliëntenraad en goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland.

Logo PAAZ kwaliteitsstandaard def.jpg

Het kwaliteitsstatuut verantwoordt de wijze waarop de zorgeenheid Psychiatrie de curatieve zorg voor de patiënt van Bravis PAAZ organiseert.

Professionele standaard

De GGZ-organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn, in samenwerking met het Zorginstituut Nederland, overeengekomen dat het model GGZ-Kwaliteitsstatuut vanaf 1 januari 2017 als een professionele standaard wordt opgenomen in het register voor kwaliteitsstandaarden.

Borging

Het kwaliteitsstatuut Bravis PAAZ is een uitwerking van het model GGZ-Kwaliteitsstatuut. Het borgt op deze wijze dat de patiënt van Bravis PAAZ de juiste (gepaste) hulp, op de juiste plek en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk geleverd krijgt. Tevens maakt het voor de patiënt en diens familie / naastbetrokkenen inzichtelijk hoe Bravis PAAZ aan in de branche vastgestelde kwaliteitsaspecten vorm en inhoud geeft.

Lees hier de integrale tekst van het Kwaliteitsinstituut Bravis PAAZ.