Gezamenlijke aanpak voor behandeling COPD-patiënten verbetert kwaliteit van zorg

Diverse zorgverleners uit westelijk West-Brabant werken sinds kort samen in een nieuw zorgpad COPD. Dit is een leidraad voor de behandeling voor mensen die te maken hebben met een chronische longziekte.

Bravis ziekenhuis verpleegafdeling.jpg

Het doel van deze samenwerking is om deze patiënten, die opgenomen zijn in het ziekenhuis na een aanval van ernstige benauwdheid, beter op elkaar afgestemde zorg te leveren. En dat niet alleen tijdens, maar ook ná de ziekenhuisopname.

Landelijk zorgprogramma

Long Alliantie Nederland koos deze regio uit om mee te werken aan het uittesten van een landelijke zorgprogramma. Dit zorgpad COPD zal in 2018 leiden tot een nieuwe zorgstandaard voor het hele land. Hierin is de samenwerking met en afstemming tussen de diverse zorgaanbieders verder verbeterd.

Opluchting

In het zorgpad voor westelijk West-Brabant werken het Bravis ziekenhuis, huisartsen, zorgaanbieders, apothekers en fysiotherapeuten nauw samen. Het zorgpad start in het ziekenhuis en loopt door in de thuissituatie. 
Longarts Harry van Looij en huisarts Wim Oomen zijn blij met de start van deze pilot. Wim Oomen: “Dit is goed nieuws voor COPD-patiënten en letterlijk een opluchting voor alle betrokkenen: eindelijk is er een gestructureerde samenwerking tussen huisartsen en specialisten uit de eerste en tweede lijn”. Harry van Looij: “De samenwerking is nu al op veel gebieden verbeterd, waardoor een patiënt nog beter in de gaten wordt gehouden. De weg hier naartoe is ook heel plezierig gelopen.”

Plan als handvat

Longverpleegkundige Marja Raatgeep is de schakel tussen ziekenhuizen, artsen en thuiszorginstanties. Zij bezoekt COPD-patiënten vaak thuis. “Een huisbezoek ga ik nu anders in. Je hebt een  plan om als handvat te gebruiken en om je huisbezoek verder richting te geven. Zo werk ik samen met de patiënt aan zijn doel om uit het ziekenhuis te blijven. Dat maakt de huisbezoeken anders dan de oude huisbezoeken. Je gaat echt samen aan de slag. De patiënt is ook meer betrokken en houdt zijn eigen verantwoordelijkheid.”

COPD

De aandoening COPD treft vooral rokers, maar luchtvervuiling, erfelijke factoren of werken met chemische stoffen kunnen ook COPD veroorzaken. Zorgpaden voor COPD-patiënten zijn in veel ziekenhuizen anders ingericht. Dat betekent in de praktijk verschillen in opnameduur en frequentie van de heropname. In het zorgpad waarin de diverse partijen samenwerken, krijgt een COPD-patiënt in Groningen straks dezelfde behandeling als een patiënt in Bergen op Zoom of Roosendaal. Het initiatief voor één landelijk zorgpad komt van Long Alliantie Nederland. Het nieuwe zorgpad wordt dit jaar in acht regio’s getest bij COPD-patiënten die met een longaanval in het ziekenhuis worden opgenomen.