Contractafspraken met alle zorgverzekeraars

Aan het einde van het jaar heeft iedere patiënt de mogelijkheid om een andere zorgaanbieder te kiezen. Het is dan ook voor u belangrijk om te weten met welke zorgverzekeraars uw ziekenhuis een contract heeft afgesloten.

Bravis ziekenhuis beide hoofdlocaties op 1 foto.jpg

Het Bravis ziekenhuis heeft voor 2018 contracten afgesloten met CZ, VGZ, Zilveren Kruis, Menzis, DSW/ASR, Multizorg en Caresq. Dit betekent dat alle zorgverzekeraars gecontracteerd zijn en dat de zorg in het basispakket vergoed wordt.

Budgetpolissen

Het Bravis ziekenhuis heeft een contract met het Zilveren Kruis, maar is niet geselecteerd voor de budgetpolissen van deze zorgverzekeraar, namelijk de Basis Budget polis en Ziezo Selectief polis. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Zilveren Kruis, via zk.nl/contact. Het ziekenhuis heeft op het gebied van budgetpolissen een contract met VGZ, namelijk voor de Zekur polis.

Niet alle zorg wordt (volledig) vergoed

Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling, betaalt u eerst zelf de hoogte van uw eigen risico. Het verplichte eigen risico bedraagt in 2018 € 385,- (gelijk dus aan de bijdrage in 2017).

Sommige behandelingen vallen zowel buiten het basispakket als buiten de aanvullende verzekering. Deze behandelingen moet u volledig zelf betalen. Raadpleeg daarom altijd eerst uw zorgverzekeraar voordat u instemt met een ingreep of behandeling. 

  • Vragen over uw zorgverzekering of de hoogte van uw vergoeding: neem contact op met uw zorgverzekeraar.
  • Meer informatie over de kosten van uw behandeling leest u hier.