Bravis krijgt van patiënten een 8,1

Het Bravis ziekenhuis krijgt van haar patiënten een rapportcijfer van gemiddeld 8,1. Dat blijkt uit een onderzoek dat dit voorjaar in opdracht van het ziekenhuis is uitgevoerd.

Bravis ziekenhuis.jpg

Het Bravis ziekenhuis wil graag weten hoe patiënten de zorg in het ziekenhuis ervaren. We vragen patiënten hoe tevreden ze zijn over onze zorg. De antwoorden gebruiken we om de kwaliteit van zorg te verbeteren en om nog beter aan te kunnen sluiten bij de behoeften van de patiënt. 

Vertrouwen in onze deskundigheid

Patiënten hebben vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners, de zorgverleners luisteren goed naar de patiënt en vertellen de voor- en nadelen van de behandeling of operatie aan de patiënt.
Volgens de patiënten kunnen we wel beter informatie verstrekken over de (mogelijke) bijwerkingen van de medicijnen, kunnen we meer samen bepalen welke zorg of behandeling wordt gegeven en kunnen we vaker adviezen geven hoe om te gaan met ziekte of klachten in de thuissituatie.

Complimenten en verbeteradviezen

Het ziekenhuis krijgt de meeste complimenten over de verzorging, de vriendelijkheid en aandacht die patiënten krijgen. Aangedragen verbeterpunten waren vooral gericht op de onderwerpen informatie, samenwerking en nazorg.

Betere zorg

Het past in ons beleid om patiënten te betrekken bij het zorgproces. Het Bravis ziekenhuis houdt jaarlijks een algemene patiëntentevredenheidsmeting. Met de uitkomsten krijgt het Bravis inzicht in de patiëntenwaardering. Daarnaast maken we naar buiten toe transparant hoe patiënten de zorg in het ziekenhuis ervaren. De zorgeenheden gebruiken de aanbevelingen van de patiënten om de zorg te verbeteren.