Actueel medicatieoverzicht via LSP

Het Bravis ziekenhuis verleent u graag de juiste zorg. Het is daarvoor belangrijk dat uw zorgverlener op de hoogte is van uw actuele medicijngebruik. Het ziekenhuis maakt, met uw toestemming, gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Banner - Bent u al gevraagd.png

Het LSP is een beveiligd netwerk waarop de meeste apothekers en huisartsen uit de regio zijn aangesloten. Het ziekenhuis krijgt via dit schakelpunt een overzicht van de medicijnen die u gebruikt.

Werkwijze

Bij een bezoek aan de spoedeisende hulp, een ziekenhuisopname of afspraak in de polikliniek raadpleegt uw behandelend arts uw medicatiegeschiedenis. De gegevens worden met u doorgenomen en vastgelegd in uw elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis. Dit kan worden gebruikt bij uw behandeling. Behalve uw behandelend arts vragen ook andere zorgverleners van het ziekenhuis uw gegevens op bij het LSP. Zij doen dit in opdracht en onder eindverantwoordelijkheid van uw medisch specialist. In sommige gevallen is de ziekenhuisapotheker de eindverantwoordelijke specialist.

U houdt de regie

Het ziekenhuis kan alleen met uw toestemming uw medicatiegegevens raadplegen. De toestemming hiervoor geeft u aan uw apotheker of apotheekhoudende huisarts. Zij mogen dan uw gegevens beschikbaar stellen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij uw apotheekhoudende huisarts of apotheker. (Voor elke apotheek waar u medicijnen ophaalt dient u apart toestemming te verlenen). Aanmelden kan ook via de website: www.ikgeeftoestemming.nl. U kunt daar aangeven of u geïnformeerd wilt worden wanneer uw medische gegevens worden ingekeken. U kunt ook achteraf een inzage-overzicht opvragen. Op het overzicht staat de naam van de medisch specialist onder wiens eindverantwoordelijkheid de gegevens zijn geraadpleegd. In de praktijk kan de dokter dit hebben overgedragen aan een collega die hiervoor is bevoegd. Dit wordt altijd automatisch geregistreerd in het patiëntendossier van het ziekenhuis.

Het kan zijn dat u liever geen toestemming geeft voor inzage via het LSP. Vraag in dat geval een actueel medicijnoverzicht op bij uw apotheek. U neemt dit mee naar uw afspraak in het ziekenhuis.

Informatie

Meer informatie over het LSP vindt u op de volgende website: www.vzvz.nl, in deze brochure en via dit informatiefilmpje.