Aanmeldzuil in Oncologie Centrum

Na het Moeder & Kindcentrum in Bergen op Zoom beschikt sinds kort ook het Oncologie Centrum in Roosendaal over een aanmeldzuil. Patiënten van beide centra hoeven hun komst niet meer bij de balie te melden.

Start aanmeldzuil 13 juli 2017.jpg

Bravis zet met de aanmeldzuilen in op het verder digitaliseren van zorgprocessen. Patiënten krijgen hierdoor meer regie over hun zorg. Het inzetten van aanmeldzuilen zorgt voor een doelmatiger proces voor zowel de patiënt als de zorgverlener.

Tijdwinst

De zorgverlener ziet na het aanmelden direct in het Elektronisch Patiënten Dossier of een patiënt aanwezig is, de patiënt hoeft niet meer in de rij te gaan staan bij de balie om zich te melden voor de afspraak en de polikliniekmedewerkers kunnen zich richten op de complexere werkzaamheden. 

Controlebezoek

Patiënten van het Oncologie Centrum kunnen zich via de zuil aanmelden voor hun controlebezoek. De aanmeldzuil biedt de meest actuele informatie over hun afspraak. Patiënten die de eerste keer in het Oncologie Centrum komen, melden hun komst nog wel bij de receptie.

UVV-vrijwilligers van locatie Roosendaal vangen patiënten van het Oncologie Centrum op om ze wegwijs te maken op de aanmeldzuil.